آموزش با هارنس

هارنس وسیله ای کمک آموزشی
هفت سال پیش اولین هارنس رو آوردم و بعد از اجرای مدل سقفی اون در دو پیست ایران و پخش تعدادی از هارنس های دستی متوجه شدم هنوز هم هستند کسانی که از این وسیله اطلاعات درستی ندارند و یا به درستی از این وسیله استفاده نمی کنند.
خوب در توضیح هارنس باید بگم که هارنس یک وسیله کمک آموزشی در زمینه درست کردن خط مرکزی بدن بازیکن در پرش ها و چرخش هاست، قدرت این وسیله در زمان و پس از تمرین در حدود 6 ماه متمرکز با آن مشخص میشه.
هارنس ها در 2 مدل سقفی و دستی فقط و فقط در هنگام زدن یک حرکت شما رو به حالت “هاور” و تعادل در یک خط در میاورند، در واقع هارنس برای آن دسته از افرادی بیشتر کاربرد دارد که در حرکت ها کج میشوند و یا خارج از حرکت بدنی هستند.
شخصی که هارنس را کنترل میکند باید دو ویژگی مهم را رعایت کند، یکی اینکه حتما باید مربی این رشته باشد و یا دانش حرکت شناختی در زمان حرکت زدن شما داشته باشد و بداند کی و در چه لحظه شما را هاور میکند در غیر این صورت شما آسیب های جدی خواهید دید. دوم اینکه تحت هیچ شرایطی وزن شما را به سمت بالا نکشد یعنی تاثیری روی ارتفاع پرش شما نگذارد این اتفاق ممکن است منجر به اشتباه بزرگی در مورد این وسیله شود و تاثیر بدی در حرکات شما بدون هارنس داشته باشد.
کنترل کردن با این وسیله به شدت راحت بوده و همه (خانم ها یا آقایان) به راحتی قادر به استفاده از این وسیله خواهند بود.
به زودی کلاسی در مورد آموزش این وسیله به مربیان و علاقه مندان به روش های نوین و تخصصی خواهیم داشت شما میتوانید با دنبال کردن ما در مورد این وسیله و زمان آموزش با ما همراه باشید.